Your Journey to Learning Swahili Starts Here

Silabasi/Syllabus

  • Salamu/Greetings
  • Kujitambulisha/Introduction
  • Saa /Time
  • Shughuli za Kila Siku/ Daily Activities
  • Maneno ya Kuuliza Maswali/ Interrogatives
  • Nambari/ Number
  • Nyakati/Tenses

Already have an account? Click here to visit your profile